Close

Pawan Sharma, H.A.S

Sub. Division Jasinghpur. District Kangra (HP)

Email : sdmjai-kan-hp[at]nic[dot]in
Designation : SDM Jaisinghpur
Phone : 01894-228111
Fax No. : 01894-228111