Close

List of Helipads in District Kangra

Sr.No. Name of Place LATTITUDE(North) LONGITUDE(East)
Deg. Min. Sec. Deg. Min. Sec.
1. Police Ground Dharamshala 32 10 35 76 18 28
2. Yol Dharamshala 32 11 04 76 23 08
3. Gaggal 32 12 76 16
4. Gandhi Ground Kangra 32 05 30 76 15 49
5. Nagrota Bagwan Gandhi Maidan 32 16 15 76 20 15
6. Holta Palampur 32 07 76 34
7. Naura 31 59 44 76 29 12
8. Jaisinghpur Chaugan 31 54 03 76 35 57
9. Jaisinghpur(Dallu) 31 53 76 36
10. Sapri Jawalaji 31 53 15 76 18 05
11. Nurpur Chaugan 32 18 09 75 48 12
12. Badukhar 32 02 45 75 49 48
13. Raja ka Talab 32 12 49 76 55 00
14. Rehan Stadium 32 10 75 55
15. Jawali 32 08 36 76 00 38
16. Sujanpur Tirah 31 50 00 76 30 35
17. Shahpur 32 12 50 76 10 58
18. Palampur Agriculture University. 32 06 76 33
19. Sansarpur Terrace Govt.S.S.School 31 56 35 75 55 45
20. Dhaliara Govt.S.S.School. 31 51 00 76 11 30
21. Dehra 31 52 30 76 13 00
22. Baijnath Sport Ground Ustehar 32 03 76 38
23. Indira Gandhi Stadium Ustehar 32 02 24-6 76 32 25-9
24. Helipad Sakari 32 00 21-8 76 38 06
25. Helipad Bara Bhangal 32 19 48 76 48 55
26 Sanatan Dharam College Ground Baroh. 31 59 76 18
27 College Ground Haripur (Near Dehra) 32 00 17 76 09 39
28 Ground of the Institution Indora 32 08 38 75 41 48
29 Rakkar(Dharamshala) 32 11 16 76 23 73